|| STRONA GŁÓWNA || REFERENCJE || REALIZACJE || ARTYKUŁY || KONTAKT ||
STRONA GŁÓWNA

<< powrót


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA BIURKA Z II połowy XIX wieku.


foto 1,2. Widok biurka przed renowacją; biurko fornirowane - czeczot orzechowy.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. Biurko przed renowacją; widoczne ślady po żerowaniu owadów (anobium punktatum),liczne ubytki forniru, niekompletne okucia; brak skóry na blacie.


FOTO 5

FOTO 6

foto 5,6. Biurko po renowacji.


FOTO 7

FOTO 8
foto 7, 8. Biurko po renowacji; po usunięciu wszelkich wad, ubytków, po uzupełnieniu brakujących elementów forniru, zabezpieczone przed owadami żerującymi w drewnie, z rekonstruowaną nogą oraz naklejoną skórą na blat mebla.

FOTO 9

FOTO 10

foto 9,10. Widok czeczowatego forniu orzechowego po politurowaniu oraz kluczynek i klucza po naprawie zamków w szufladach.


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA BIURKA z okresu 20-lecia międzywojennego.


foto 1,2. Widok biurka przed renowacją.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. Biurko przed renowacją; ślady po żerowaniu owadów, liczne ubytki forniru, fornirowa obwoluta skóry oraz skóra na blacie do wymiany, okucia do wymiany.


FOTO 5

FOTO 6

foto 5. Biurko w trakcie renowacji; po usunięciu powłoki wykończeniowej oraz oczyszczeniu.

foto 6. Biurko po renowacji.


FOTO 7

FOTO 8
foto 7, 8. Biurko po renowacji; po usunięciu wszelkich wad, ubytków, po uzupełnieniu brakujących elementów forniru, zabezpieczone przed owadami żerującymi w drewnie, naklejoną skórą na blat mebla oraz fornirem na tył i blat mebla.

FOTO 9

FOTO 10
foto 9,10. Widok wymienionego forniu orzechowego po politurowaniu oraz nowej skóry na blacie mebla.

FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA KRZESEŁ Thoneta.

foto 1,2. Widok krzesła przed renowacją, obok krzesła po renowacji.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3,4. Krzesła po renowacji; po stabilizacji konstrukcji, zaprawianiu wad, barwieniu oraz politurowaniu.


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA KUFRA Z II połowy XIX wieku.

foto1,2. Widok kufra przed renowacją.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. Kufer przed renowacją,

foto 5. Kufer w trakcie renowacji; po usunięciu powłoki wykończeniowej.


FOTO 5

FOTO 6

foto 6. Kufer po czyszczeniu, szpachlowaniu, zaprawkach, zabezpieczeniu przed owadami i impregnacji.


FOTO 7

FOTO 8


foto 7. Detal dna kufra zniszczony przez owady.

foto 8. Kufer ze zrekonstruowanym dnem.


FOTO 9

FOTO 10

foto 9, 10. kufer przygotowane do wykończenia olejo-woskiem.


FOTO 11

FOTO 12

foto 11,12. Kufer po renowacji; wykończony olejo-woskiem.


FOTO 13

FOTO 14
foto 13, 14. Kufer po renowacji.

FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA KOMODY.


foto 1,2. Widok komody przed renowacją; liczne ubytki, pęknięcia, oraz ślady po owadach; brak okuć


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. Komoda po renowacji; wykończenie politurą szelakową oraz dopasowanie brakujących okuć.


FOTO 5

FOTO 6

foto 5,6. Komoda po renowacji.


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA KREDENSU.

foto 1,2. Widok kredensu przed renowacją.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3,4. Dolna i górna część kredensu; pęknięty blat, niekompletne elementy ozdobne, ubytki drewna, niestabilna konstrukcja oraz zniszczona politura.


FOTO 5

FOTO 6

foto 5. Płycina kredensu po oczyszczeniu

foto 6. Elementy kredensu po oczyszczeniu i barwieniu.


FOTO 7

FOTO 8

foto 7,8. Kredens po renowacji; górna i dolna część mebla po politurowaniu.


FOTO 9

FOTO 10

foto 9, 10. Kredens po renowacji - zestawiony w całość.


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA GÓRY KREDENSU Z LAT 20-TYCH.

foto 1,2. Elementy mebla przed renowacją.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. Mebel po renowacji - wykończenie kryjące; kolor biały


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA ŁÓŻKA Z LAT 20-TYCH.

foto 1,2. Elementy łóżka przed renowacją.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. Łóżko po renowacji - wykończone politurą.


FOTO 1

FOTO 2

RESTAURACJA BIURKA EKLEKTYCZNEGO.


foto 1,2. Widok biurka przed restauracją.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. Biurko po restauracji. Wykończone politurą. Blat wypełniony skórą.


FOTO 5

FOTO 6

foto 5,6. Biurko po restauracji.


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA SZAFEK NOCNYCH ART DECO Z LAT 30-TYCH.

foto 1,2. Szafki przed renowacją.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. szafki po usunięciu zniszczonej politury; odklejający się fornir, pęknięcia, ubytki oraz liczne ślady po owadach.


FOTO 5

FOTO 6

foto 5,6. szafki po renowacji - wykończone politurą.


FOTO 7

FOTO 8
foto 7, 8.szafki po renowacji - wykończone politurą.

FOTO 1

FOTO 2

RESTAURACJA ZABYTKOWEJ KOLBY.

foto 1,2. Kolba przed restauracją. Widoczne ślady zużycia powłoki wykończeniowej.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3,4. Kolba przed restauracją. Widoczne ślady wytarcia powłoki.


FOTO 5

FOTO 6

foto 5,6. Kolba po odrestaurowaniu. Wykończenie olejo-woskiem.


FOTO 7

FOTO 8

 


FOTO 1

FOTO 2

RESTAURACJA KOLBY.


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA SKRZYNI Z POCZĄTKU XX WIEKU.


foto 1,2. Widok skrzyni przed renowacją; skrzynia bez wykończenia.


FOTO 1

FOTO 2


foto 3,4. Widok skrzyni przed renowacją.


FOTO 3

FOTO 4

foto 5,6. Widok skrzyni po restauracji. Wykończenie olejem.


FOTO 5

FOTO 6


foto 7,8. Widok skrzyni po restauracji. Wykończenie olejem.

 


FOTO 1

FOTO 2

RESTAURACJA GÓRY KREDENSU SECESYJNEGO.

fot.1,2. Mebel przed restauracją.


FOTO3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6


foto 5,6. Widok mebla po odrestaurowaniu. Wykończenie olejo-woskiem.


FOTO 7

FOTO 8

foto 7, 8. Widok mebla po odrestaurowaniu. Wykończenie olejo-woskiem.


FOTO 1

FOTO 2

RESTAURACJA SEKRETARZYKA z XIX wieku.


foto 1,2. Widok mebla przed restauracją;


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. Sekretarzyk przed restauracją; liczne ubytki forniru, zniszczony fornir z osłabioną spoiną klejową itp..


FOTO 5

FOTO 6


foto 5,6. Liczne ubytki forniru oraz brak listew dolnych oraz nóg


FOTO 7

FOTO 8

foto 7, 8. Sekretarzyk po odrestaurowaniu. Wykończenie w politurze.


FOTO 9

FOTO 10


foto 9,10. Szczegóły sekretarzyka po restauracji.


FOTO 11

FOTO 12

foto 11, 12. Brakujący fornir po uzupełnieniach.


FOTO 13

FOTO 14


foto 13,14. Sejf po remoncie i konserwacji. Blat po naprawie i po politurowaniu.


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA SKRZYNI ZEGARA Z pocz. XX WIEKU.

foto 1, 2. Skrzynia przed renowacją - zegar okrągły.


FOTO 3

FOTO 4


foto 3,4. Szczegóły skrzyni przed renowacją - wytarta, złuszczona politura i ubytki drewna.


FOTO 5

FOTO 6

foto 5, 6. Skrzynia zegara po gruntownej renowacji.


FOTO 7

FOTO 8

foto 7, 8. Szczegóły skrzyni zegara po odrestaurowaniu. Wykończenie w politurze


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA ZEGARA Z LAT 20-tych XX  wieku.


foto 1,2. Widok zegara przed restauracją.


FOTO 3

FOTO 4

foto 3, 4. Zegar po gruntownej restauracji.


FOTO 1

FOTO 2

RENOWACJA SZAFY Z LAT 20-tych XX wieku.


foto 1,2. Widok szafy przed renowacją.


FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6


foto 5,6. Widok szafy po renowacji.


FOTO 7

FOTO 8

<< powrót